حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛
 
حجت الاسلام قرائتی به پرسشی درباره علت و فلسفه تشبیه غیبت کردن، به خوردن گوشت مرده پاسخ گفته است.
متن پرسش مطرح شده وپاسخ بدین شرح است:


علت و فلسفه تشبیه غیبت کردن، به خوردن گوشت مرده کدام است؟


پاسخ:

 ۱. همان گونه که مرده قدرت دفاع از خود را ندارد، شخص غیبت شونده نیز چون حضور ندارد، قدرت دفاع از خود را ندارد.


۲. اگر از بدن انسان زنده ای قطعه ای جدا شود، امکان پر شدن جای آن هست، ولی اگر از بدن مرده ای چیزی کنده شود، جای آن همچنان خالی می ماند. غیبت، بردن آبروی شخص است و آبرو که رفت دیگر جبران نمی شود.


۳. هرچه مرده بیشتر برجای بماند، بوی تعفن آن نیز بیشتر است و هرچه غیبت بیشتر باشد، فساد در جامعه بیشتر می شود.


۴. خوردن مقدار کمی از گوشت مرده هم آفت آور است. همانطور که مقدار کم غیبت نیز آفت آور است.


۵. همانطور که خوردن گوشت مرده، زن و مرد، کوچک و بزرگ، تازه و کهنه ندارد. غیبت هم از هر مسلمانی که باشد، حرام است.


۶. خوردن گوشت مرده، نشانه ی درندگی و بی عاطفگی است، غیبت هم، همین خصوصیت را دارد.


۷. سلولهای گوشتی به تدریج جمع می شود؛ ولی خوردن آن در یک لحظه است. آبرو هم به تدریج جمع می شود، ولی با یک غیبت، از بین می رود.


۸. کسی که گوشت می خورد، احساس لذت می کند، غیبت کننده هم در پندار خود احساس لذت می کند.

پرسش و پاسخهای قرآنی (ج‏۲)