حال و هوای دهه 50 میلادی مكه و حاجیان آن زمان، دیدن دارد.

همانند شهرهای بزرگ دیگر كه زمانی خبری از این ازدحام و گسترش ساختمان ها خبری نبود.

عكس های زیر مربوط به مراسم حج در سال 1953 میلادی (62 سال قبل) است.